Thuế TNCN

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán Thuế TNCN?
Tóm tắt lại chính sách thuế về chi phí tiền lương của công ty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân làm chủ
Trợ cấp tiền ăn có tính thuế TNCN không? Điều kiện để tính vào chi phí được trừ?
Chính sách thuế với cá nhân là người lao động của công ty được cử đi đào tạo tại nước ngoài
Chi phí vé máy bay, khách sạn do bên Việt Nam trả thay nhà thầu cho chuyên gia nước ngoài của nhà thầu sang Việt Nam có bị tính thuế TNCN không? Có bị tính vào doanh thu tính thuế nhà thầu không?
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bản quyền
Phân biệt thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn (Thuế TNCN)?
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Điều kiện chi phí đi du lịch được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Có tính vào TNCT khi tính thuế TNCN không?
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] CÁC QUY ĐỊNH KHI MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN VÀ CÁC CHI PHÍ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN