Thuế TNCN

[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Chi phí được trừ với khoản chi hỗ trợ vận chuyển đồ đạc của người nước ngoài đến Việt Nam?
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] CÁCH TÍNH THUẾ TNCN PHẢI NỘP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở NĂM QUYẾT TOÁN THỨ HAI DO BỊ VẮT NĂM (KỲ QUYẾT TOÁN ĐẦU TIÊN TÍNH THEO 12 THÁNG LIÊN TỤC – KHÔNG TRÙNG VỚI NĂM DƯƠNG LỊCH)
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 2017 – Cách xác định đối tượng được uỷ quyền quyết toán.
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 2017 – Khoán chi trợ cấp xăng xe có tính thu nhập chịu thuế không?
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 2017 – Cá nhân vừa có thu nhập HĐ thời vụ vừa có thu nhập theo HĐLĐ?