Thuế TNDN

Thông tư mới nhất về Trích lập dự phòng có hiệu lực từ 10/10/2019
Tóm tắt công tác phí được trừ
Đáp án tham khảo về thuế TNDN – Bài tập Đại lý thuế
Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng Bất động sản
Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu
Chi phí tiền lương làm thêm giờ vượt mức quy định
Thuế TNCN và TNDN liên quan đến các khoản lợi ích của người nước ngoài
Nhiều quy định thay đổi về Quản lý thuế theo Luật số 38/2019/QH14
Phân biệt hàng khuyến mại và hàng hóa cho biếu tặng (Hạch toán, thuế, chứng từ…)
Dừng ưu đãi thuế với KCN thuộc Thành phố Bắc Ninh