Thông báo

Cập nhật hệ thống thuế điện tử Etax
TUYỂN SINH: KHOÁ ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ ĐỢT THÁNG 10/2019
Thông báo lịch thi chính thức Đại lý Thuế kì I năm 2019
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Ngoại ngữ ( Tiếng anh) của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Thông báo phúc khảo kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) 2019
Lịch thi Đại lý Thuế 2019
LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019
[ Lương 1500 – 2000$ ] – Kế toán trưởng kiêm CFO – Vendor của Vinfast