Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài

Ngày đăng : 24/01/2019 08:49 AM

Chia sẻ lên :

hoan-tra-tien-luong-cho-cong-ty-me

Bạn hỏi:

Thực tế, tại rất nhiều công ty FDI, tiền lương của giám đốc công ty con tại Việt Nam được trả theo hình thức là

  • Công ty mẹ tại nước ngoài trả tiền trực tiếp vào tài khoản của người lao động tại nước ngoài
  • Sau đó, công ty mẹ đòi tiền công ty con

Như vậy, có rủi ro khi công ty con hoàn trả tiền này cho công ty mẹ thì phải chịu thuế nhà thầu không?

Gonnapass trả lời:

Giao dich hoàn trả tiền lương của giám đốc công ty con tại Việt Nam do công ty mẹ đã chi hộ vào tài khoản của người lao động tại nước ngoài, nếu không gắn với dịch vụ thì không phải chịu thuế nhà thầu vì:

–  Công ty mẹ (nước ngoài) không phát sinh thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

– Bản chất, đây chỉ là khoản thanh toán hộ (chi hộ)

Tuy nhiên, doanh nghiêp cần có thỏa thuận thanh toán hộ (chi hộ) giữa công ty mẹ và công ty con và các giấy tờ khác liên quan chứng minh công ty mẹ không nhận được thu nhập gì từ phía Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức nước ngoài…có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam…”

4) Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài…”

 

Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh…”

Tham khảo Công văn số 17862/BTC-TCT ban hành ngày 09/12/2014 của Bộ Tài chính

English version

The salary of a subsidiary company in Vietnam is paid in the form of a holding company in a foreign country that pays directly to the account of the overseas employee, after that, the holding company demands the subsidiary’s money. Then, if the subsidiary returns this money abroad, it is not subject to contractor tax, because:

– The holding company does not generate income, revenue from the provision of goods and services in Vietnam

– In essence, this is only on behalf paid (payment), not related to the production and business activities of the enterprise.

Conditions required: On behalf payment agreement (paid) between the holding company and its subsidiary.

Legal regulation:

Circular No. 103/2014 / TT-BTC dated August 6, 2014 of the Ministry of Finance:

+ In Article 1, provisions on the subjects of application:

“first. Foreign business organizations have a permanent establishment in Vietnam or do not have a permanent establishment in Vietnam; Foreign business individuals who are residents of Vietnam or are not residents of Vietnam (hereinafter referred collectively to as foreign contractors or foreign subcontractors) doing business in Vietnam or earning income. arising in Vietnam on the basis of a contract, agreement or commitment between a foreign contractor and a Vietnamese organization or individual or between a foreign contractor and a foreign sub-contractor to perform a part of the work of Contractor contract.

  1. Foreign organizations and individuals through Vietnamese organizations and individuals to negotiate and sign contracts under the names of foreign organizations and individuals. “

+ In Article 12, the provisions on value added tax by direct method:

“Tax bases are revenue from calculating value added tax and percentage for calculating VAT on turnover.

Turnover of VAT calculation is the total turnover from the provision of services and services associated with goods liable to VAT, which are received by foreign contractors and sub-contractors and excluding payable taxes including expenses paid by the Vietnamese party on behalf of foreign contractors or foreign subcontractors (if any). ”

+ In Article 13, Section III, Chapter II, prescribing enterprise income tax by the direct method:

“Tax bases are turnover for CIT calculation and CIT (%) rate calculated on taxable turnover.

The turnover for CIT calculation is the whole turnover excluding VAT which the foreign contractor or foreign subcontractor has received, not subtract payable taxes. The CIT calculation turnover shall include expenses paid by the Vietnamese party on behalf of the foreign contractor or foreign sub-contractor (if any). ”

Article 5 Circular No. 219/2013 / TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance

Regulations on cases where VAT must not be declared and calculated:

“7. Other cases:

Business establishments are not required to declare and pay taxes in the following cases:

  1. c) Collection of a third person for insurance activities.

d) Proceedings of collection not related to the sale of goods and services of business establishments. ”

Practical note: Official Letter No. 17862/BTC-TCT issued on Dec 09 2014 by Ministry of Finance

[collapse]

Biên soạn: Đặng Thị Thanh Hoa – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook:  https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: http://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận