Thông tin thích hợp ra quyết định ngắn hạn? Ứng dụng lựa chọn cơ cấu sản phẩm tối ưu?

Ngày đăng : 17/05/2019 01:09 PM

Chia sẻ lên :

Thông tin thích hợp ra quyết định ngắn hạn? Ứng dụng lựa chọn cơ cấu sản phẩm tối ưu?

Nếu như kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán thì kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán

Do gắn với quá trình quản trị doanh nghiệp, kế toán quản trị mang tính hướng dẫn nhiều hơn là tính bắt buộc. Điều này được khẳng định tại thông tư 53/2006/TT-BTC, theo đó, kế toán quản trị là công việc của từng doanh nghiệp, Nhà nước chỉ hướng dẫn các nguyên tắc, cách thức tổ chức và các nội dung, phương pháp kế toán quản trị chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện. Một trong những nội dung kế toán quản trị cung cấp là các thông tin về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến việc lựa chọn thông tin thích hợp cho các quyết định đầu tư ngắn hạn.

Theo thông tư 53/2006/TT-BTC, thông tin thích hợp: Là những thông tin phải đạt hai tiêu chuẩn cơ bản là

  • Thông tin đó phải liên quan đến tương lai
  • Thông tin đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.

Để lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn, kế toán quản trị doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước Nội dung
1 Thu thập thông tin (chi phí, doanh thu) liên quan đến các phương án kinh doanh cần ra quyết định
2 Loại bỏ các thông tin không thích hợp của các phương án đang xem xét
3 Xác định các thông tin thích hợp
4 Ra quyết định

 

Vận dụng quá trình này để ứng dụng lựa chọn cơ cấu sản phẩm tối ưu?

Trong thực tế hoạt động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng có thể đứng tr­ước một thực trạng là doanh nghiệp có giới hạn một số nhân tố nào đó như­ số l­ượng nguyên vật liệu có thể cung cấp; số giờ công lao động, số giờ hoạt động của máy móc thiết bị có thể khai thác; khả năng tiêu thụ thêm sản phẩm hàng hoá… Để khai thác triệt để các yếu tố còn dôi dư­ này nhằm tối đa hoá lợi nhuận, các nhà quản trị doanh nghiệp phải đứng trước sự lựa chọn: nên ­ưu tiên sản xuất cho loại sản phẩm nào, với thứ tự ư­u tiên ra sao để tận dụng hết năng lực hoạt động và mang lại lợi nhuận tăng thêm nhiều nhất. Điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp đứng trư­ớc sự lựa chọn quyết định kinh doanh trong điều kiện các nhân tố cần thiết cho sản xuất kinh doanh có giới hạn.

  1. Trường hợp 1: Nếu chỉ có một nhân tố giới hạn:

Các bước giải quyết tình huống này như sau

1 Xác định nhân tố giới hạn chủ chốt (TH bị giới hạn bởi hai nhân tố).
2 Tính lãi trên biến phí cho 1 đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt

(Xác định = Lãi trên biến phí (số dư đảm phí) đơn vị sản phẩm /số lư­ợng đơn vị nhân tố giới hạn tính trên một sản phẩm,

Trong đó: số lượng đơn vị nhân tố giới hạn tính trên một sản phẩm chính là thông tin về định mức lao động, định mức vật tư, định mức thời gian sử dụng máy máy móc, thiết bị)

3 Xác định thứ tự ưu tiên trên cơ sở lãi trên biến phí tính trên 1 đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt của từng loại SP
4 Xác định số đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt ứng với từng loại SP
5 Xác định khối lượng SP sản xuất và tiêu thụ của từng loại SP
6 Tính tổng lãi trên biến phí theo khối lượng đã xác định

 

Ví dụ: Giải đề CPA 2017

giải-đề-cpa

 

Bước 1: Xác định nhân tố giới hạn chủ chốt (TH bị giới hạn bởi hai nhân tố)

Theo bài tập này, thực chất chỉ có 1 nhân tố giới hạn. Tuy nhiên, cần kiểm tra lại xem có thực tế đây là nhân tố bị giới hạn không. Cụ thể, để đáp ứng đủ nhu cầu thị trường cần số giờ máy là: 6.000 SPA x 4 + 8.000 SPB x 6 = 72.000 giờ > 62.000 giờ.

Vậy nhân tố giới hạn chủ yếu là giờ máy.

 

Bước 2: Lập bảng phân tích

Để đạt lợi nhuận tối đa, cơ cấu sản xuất và tiêu thụ SP như sau: 6.000 SP A và 6.333 SP B . Khi đó, LN đạt tối đa là 33.399.000 – 25.000.000 = 8.399.000

Chỉ tiêu SP A SP B Cộng
1. Giá bán 8.400 10.000
2. BP Ðơn vị 6.000 7.000
3 LB Ðơn vị 2.400 3.000
4. Giờ máy chạy/SP 4 6
5. LB/1 giờ máy 600 500
6. Thứ tự ưu tiên 1 2
7. Phân bổ giờ máy 24.000 38.000
8. Cơ cấu sản phấm sản xuất (sản phẩm) 6.000 6.333
9. Tổng lãi trên biến phí (1.000 đồng) 14.400.000 18.999.000 33.399.000

 

Tư vấn để khắc phục nguồn lực hạn chế, thực chất, nội dung này mang tính định tính

Ví dụ, để khắc phục được các nguồn lực hạn chế của mình nhằm tăng lợi nhuận hơn nữa, Công ty có thể áp dụng những biện pháp sau:

(1) Giảm biến phí đơn vị sản phẩm:

+ Tăng cường kiểm soát chi phi nguyên vật liệu trực tiếp (…)

+ Tăng cường kiểm soát chi phi nhân công trực tiếp (…)

+ Tăng cường kiểm soát chi phi sản xuất chung (…)

(2) Giảm định phí:

+ Tăng số giờ máy chạy tối đa theo công suất thiết kế

+ Tối ưu hóa máy thông qua hoạt động bảo dưỡng, sử dụng nhiên liệu…

+ Bổ sung nhân công cho các khâu máy chưa tối ưu

Ngoài ra, có thể đưa ra các khuyến nghị như: Có thể thuê ngoài gia công hoặc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị để có thể khai thác thêm công suất cůa máy móc thiết bi … nhưng với chi phí bỏ thêm nhỏ hơn lãi trên biến phí của số SP X sản xuất thêm nhằm tối đa hóa lợi nhuận…

 

  1. Trường hợp 2: Nếu có 2 đồng thời nhiều nhân tố bị giới hạn .

Ph­ương pháp sử dụng thuật toán với việc lập hàm mục tiêu sao cho lợi nhuận cao nhất là phù hợp và cần thiết cho trư­ờng hợp này. Trình tự của ph­ương pháp này có thể thực hiện theo các b­ước:

1 Xác định hàm mục tiêu và biểu diễn hàm d­ưới dạng phư­ơng trình tuyến tính.

Gọi f(x) là hàm mục tiêu , f(x) = cj xj => Max

Trong đó cj là lãi trên biến phí (số dư đảm phí) đơn vị sản phẩm loại j , xj là số lư­ợng sản phẩm loại j cần sản xuất ứng với các yếu tố d­ thừa (j = 1àn, có n loại sp)

2 Xác định điều kiện các nhân tố giới hạn và biểu diễn chúng thành hệ các bất ph­ương trình.

Điều kiện các nhân tố giới hạn: aijxj < bi (i = 1àm ,có m nhân tố giới hạn)

Trong đó: aij là hệ số ứng với sản phẩm loại j và nhân tố d­ thừa có giới hạn thứ i (aij có thể là định mức số lư­ợng nhân tố giới hạn cho một đơn vị sp loại j hoặc đơn giá bán cho một đơn vị sp loại j…); bi là nhân tố dư­ thừa có giới hạn thứ i, nó có thể là số lượng sp có thể tiêu thụ thêm, số giờ máy có thể khai thác thêm, số giờ lao động có thể huy động thêm…

3 Giải hệ phư­ơng trình tuyến tính
4 Xác dịnh phương trình sản xuất tối ­ưu (cơ cấu sản phẩm tối ­ưu) phù hợp với hàm mục tiêu

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: http://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận