Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3

Ngày thứ ba: Kế toán hàng tồn kho Phần 1: Lý thuyết Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho (VAS 02, thông tư 200/2014/TT-BTC) Kết cấu tài khoản hàng tồn kho và các giao dịch thường gặp Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản? Thí sinh cần nhớ nguyên tắc kế toán và … Continue reading Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3