30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 5

Ngày thứ năm: Kế toán doanh thu – chi phí Phần 1: Lý thuyết doanh thu – chi phí Tham khảo VAS 01, 14 Thông tư 200/2014/TT-BTC về các tài khoản 5,6,7,8,9xx Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản? Thí sinh cần nhớ các mối quan hệ giữa các đối tượng trên … Continue reading 30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 5