So sánh doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu thuế TNDN thường được so sánh trong quá trình kiểm tra – thanh tra. Một một trong những bước kiểm tra rất cơ bản của cơ quan thuế là so sánh tổng doanh thu kê khai trên tất cả tờ khai thuế GTGT trong năm và doanh thu bán hàng … Continue reading So sánh doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN