Chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán CPA – CPA Exam in Vietnam

Đối với mỗi Kế toán, Kiểm toán viên việc đạt được chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) là một minh chứng rất quan trọng chứng tỏ năng lực, kĩ năng cũng như là một cột mốc  rất quan trong trong sự nghiệp. Để hỗ trợ tốt nhất cho học … Continue reading Chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán CPA – CPA Exam in Vietnam