Các khoản giảm trừ thuế TNCN

Bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc tổng hợp 03 khoản giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công theo quy định hiện hành bao gồm. 1, Các khoản giảm trừ gia cảnh; 2, Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện và 3, Các khoản đóng góp từ thiện, … Continue reading Các khoản giảm trừ thuế TNCN