Mẫu Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN – Mindmap Các tình huống (PIT finalization)

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được áp dụng trong trường hợp nào? Đây là một trong những câu hỏi mà Gonnapass nhận được rất nhiều trong quá trình hỗ trợ quyết toán thuế? Sơ đồ tóm tắt trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế Theo quy định tại Nghị định … Continue reading Mẫu Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN – Mindmap Các tình huống (PIT finalization)