Các bước nộp và cách điền BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN của Sàn thương mại điện tử mẫu 01/CCTT-TMĐT

Cách điền mẫu 01/CCTT-TMĐT: BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CỦA THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập … Continue reading Các bước nộp và cách điền BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN của Sàn thương mại điện tử mẫu 01/CCTT-TMĐT