Cách điền tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Bài viết hướng dẫn cách điền tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT thuộc đối tượng xét hoàn thuế GTGT dự án đầu tư 6.1. Đối tượng áp dụng Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện … Continue reading Cách điền tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT