Cách điền tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Tờ khai mẫu 03/GTGT)

Cách điền tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (03/GTGT) dành cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Đối tượng áp dụng Người nộp thuế có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý tính thuế GTGT theo … Continue reading Cách điền tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Tờ khai mẫu 03/GTGT)