Checklist hoàn thuế GTGT dự án đầu tư – VAT refund for Investment Project

Checklist hoàn thuế GTGT là công cụ để cơ quan thuế kiểm tra, rà soát và đối chiếu các điều kiện hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp. Dưới đây là Checklist tham khảo khi rà soát hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư mới Checklist hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới Để sở … Continue reading Checklist hoàn thuế GTGT dự án đầu tư – VAT refund for Investment Project