Chi tặng bánh trung thu cho người lao động kèm hồ sơ minh họa

Chi tặng bánh trung thu cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ? Có phải tính thuế TNCN cho người lao động không? Hãy cùng chúng tôi tham khảo hồ sơ cần chuẩn bị, cách hạch toán cũng như chính sách thuế áp dụng nhé 1/ Hồ sơ cần chuẩn bị … Continue reading Chi tặng bánh trung thu cho người lao động kèm hồ sơ minh họa