Kinh nghiệm ôn thi môn Kế toán chứng chỉ CPA

Kinh nghiệm ôn thi môn Kế toán của Chứng chỉ kế toán kiểm toán viên hành nghề CPA được Mr Nguyễn Việt Anh – người có thành tích thi với số điểm rất cao chia sẻ.   Khác với đa số các môn, dạng bài của môn kế toán là dạng bài tích hợp của … Continue reading Kinh nghiệm ôn thi môn Kế toán chứng chỉ CPA