Kinh nghiệm ôn thi môn Thuế CPA

Kinh nghiệm ôn thi môn Thuế CPA của Thủ khoa Đại lý thuế Nguyễn Việt Anh và chia sẻ một số tài liệu ôn tập của môn học này. Do ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã có cơ duyên làm nghề tư vấn thuế nên mình có cơ hội tiếp xúc với kiến … Continue reading Kinh nghiệm ôn thi môn Thuế CPA