Kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích tài chính

Kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích tài chính: Để đạt chứng chỉ kiểm toán viên, môn phân tích tài chính nâng cao phải đáp ứng điều kiện cần là ít nhất được 5 điểm, điều kiện đủ là các bạn phải đạt tổng điểm 6 môn không gồm tiếng Anh từ 38 điểm trở … Continue reading Kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích tài chính