Chính sách thuế TNCN – Quà tặng cho nhân viên

Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có nhiều quy định mới đề phù hợp với sự thay đổi của mối quan hệ xã hội hiện nay, trong đó quy định về thưởng Tết của người lao … Continue reading Chính sách thuế TNCN – Quà tặng cho nhân viên