Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán

Ngày thứ nhất: Các nguyên tắc kế toán và nguyên lý định khoản kế toán   Phần 1: Ôn tập 7 nguyên tắc kế toán cơ bản và cho ví dụ? Ví dụ mẫu câu hỏi trong bài thi: 7 nguyên tắc kế toán cơ bản Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ … Continue reading Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán