Đáp án tham khảo về Thuế tài nguyên – Bài tập Đại lý Thuế

Tương tự như thuế BVMT, các câu hỏi về Thuế tài nguyên  ÍT khi có câu hỏi trong đề thi, và nếu có cũng chỉ hỏi dạng trắc nghiệm. Tham khảo: Bài tập Thuế tài nguyên của hội tư vấn Thuế Việt Nam Lỗi sai thường gặp tờ khai thuế tài nguyên Lưu ý: Đây là đáp … Continue reading Đáp án tham khảo về Thuế tài nguyên – Bài tập Đại lý Thuế