Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017

Tiếp nối series về đề thi Đại lý Thuế, chúng tôi xin gửi đến học viên mô phỏng đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017. Tham khảo các đề khác: Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018   TỔNG CỤC THUẾ HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ … Continue reading Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017