Dịch vụ sửa chữa cho khu chế xuất, khu phi thuế quan

Dịch vụ sửa chữa cho khu chế xuất, khu phi thuế quan có được áp dụng thuế suất 0% không? Điều kiện cần lưu ý là gì. Tham khảo bài viết dưới đây 1/ Dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện về … Continue reading Dịch vụ sửa chữa cho khu chế xuất, khu phi thuế quan