Dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế không?

Dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế không? Câu trả lời được cập nhật năm 2022, theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP, dự án đầu tư không phân biệt thời gian đầu tư dưới hay từ 01 năm trở lên đều được xét hoàn thuế. “2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối … Continue reading Dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế không?