Hóa đơn khi bán hàng qua sàn thương mại điện tử Shopee Lazada…

Tóm tắt một số quy định về cách viết hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế khi bán hàng qua sang thương mại điện tử Shopee Lazada… hoặc các sàn thương mại điện tử khác 1. Thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng qua sàn Chưa có quy định cụ thể hiện nay, thường … Continue reading Hóa đơn khi bán hàng qua sàn thương mại điện tử Shopee Lazada…