Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo và áp dụng. Hướng dẫn tờ khai mẫu số 02/TAIN – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Đối tượng áp dụng Áp dụng đối trường hợp người nộp thuế có hoạt động khai … Continue reading Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN