Kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT – VAT declaration Adjustment

Bài viết hướng dẫn việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT! 1. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT: Khi phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, doanh nghiệp có quyền kê khai bổ sung  để điều chỉnh lỗi, áp dụng theo quy định của Luật quản lý thuế mới số … Continue reading Kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT – VAT declaration Adjustment