Hướng nghiệp ngành kế toán Tài chính

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thuế, kế toán và hiểu rõ hoạt động đào tạo cho các bạn sinh viên cũng như kế toán viên, Gonnapass và Manabox thường xuyên tham dự các hội thảo Hướng nghiệp ngành kế toán Tài chính. Học Viện Tài chính @tuvanthue Hướng nghiệp ngành kế toán kiểm … Continue reading Hướng nghiệp ngành kế toán Tài chính