Khóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu – PIT Course for FDI (Personal Income Tax)

Khóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu dành cho kế toán của tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, đặc biệt với các doanh nghiệp có người nước ngoài do rủi ro thuế TNCN tương đối cao. Tặng kèm 01 tháng dịch vụ tư vấn thuế, bao gồm Dựa theo thông … Continue reading Khóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu – PIT Course for FDI (Personal Income Tax)