Kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp – CIT declaration

Kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Nếu như trước đây, hàng quý, doanh nghiệp phải kê khai và tạm nộp thuế TNDN thì hiện nay, doanh nghiệp không phải lập tờ khai Thuế TNDN tạm tính mà chỉ cần tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày … Continue reading Kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp – CIT declaration