Lập hóa đơn quà tặng nhân viên người lao động

Nhân các dịp lễ, Tết, nhiều doanh nghiệp phát sinh khoản chi phí quà tặng nhân viên người lao động. Vậy chính sách với khoản này cần lưu ý như thế nào? Hạch toán như thế nào? Về chứng từ Về nguyên tắc, khoản chi phí cho người lao động cần chuẩn bị 1 số hồ … Continue reading Lập hóa đơn quà tặng nhân viên người lao động