Lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế năm 2021

Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến năm 2020 đầy biến động vì dịch Covid-19 sẽ khép lại. Trong năm 2021 với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay … Continue reading Lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế năm 2021