Xử phạt do quá hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu

Gần đây, nhiều doanh nghiệp phản ánh với Gonnapass về việc nhận được thông báo phạt hành chính của cơ quan thuế về việc chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu. Câu hỏi là khi xác định thời hạn nộp tờ khai này là 10 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ … Continue reading Xử phạt do quá hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu