Mốc thời gian và giá trị lưu ý Thuế GTGT

Dưới đây là một số mốc thời gian và giá trị lưu ý Thuế GTGT phục vụ việc tra cứu khi làm việc và ôn thi các kỳ thi như công chức thuế, CPA, đại lý thuế… Ví dụ truy thu và rủi ro thuế GTGT Ngưỡng doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh … Continue reading Mốc thời gian và giá trị lưu ý Thuế GTGT