Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất – Fine for late Tax declaration

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế hiện nay rất nặng nên kế toán cần lưu ý về thời hạn cũng như các mức phạt để tránh việc chậm nộp hồ sơ. Khi bị chậm nộp tờ khai thuế, các bạn cần xác định được mình chậm nộp hồ sơ khai thuế bao nhiêu ngày và đối … Continue reading Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất – Fine for late Tax declaration