Nhất tội nhì nợ – Tội trốn thuế theo Bộ Luật Hình sự – Tax evasion

Thời gian gần đây, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Việt Nam được chú trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn không ít chủ doanh nghiệp xem việc thực thi pháp luật chỉ là thứ yếu sau các lợi ích kinh tế và vi phạm vào tội trốn thuế. Thực … Continue reading Nhất tội nhì nợ – Tội trốn thuế theo Bộ Luật Hình sự – Tax evasion