Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán

4.0 mang đến nguy cơ dễ dàng bị đào thải đối với các kế toán viên có trình độ thấp nhưng cũng mang đến cho kế toán viên cơ hội tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán quốc tế. Do vậy, kế toán phải luôn trang bị cho bản … Continue reading Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán