Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu – FCT for imports

Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu được xác định như thế nào? Hiện nay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên phải nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam. Ngoài các nghĩa vụ về thuế phải nộp cho cơ quan … Continue reading Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu – FCT for imports