Thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn là hai khoản thu nhập rất dễ bị nhầm lẫn trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn là hai hoạt động khác nhau. Vì vậy, cách tính thuế thu nhập cá … Continue reading Thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn