Phối hợp cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng

Bài viết cập nhật các thông tin về việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế giữa cơ quan thuế và Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, bài viết trích dẫn các thông tin được cung cấp là gì, cơ chế phối hợp như thế nào? Doanh nghiệp có hay không tiếp tục phải … Continue reading Phối hợp cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng