Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mới nhất

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Tham khảo video về so sánh giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp khi khi tính thuế GTGT Các trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp Căn cứ vào Điều 13 “Phương pháp tính trực tiếp trên … Continue reading Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mới nhất