Trường hợp phải đăng ký hoặc thông báo hoạt động khuyến mại

Khuyến mại là một trong các biện pháp thường được các doanh nghiệp áp dụng để xúc tiến thương mại, nâng cao doanh số bán hàng. Quy đinh về thuế GTGT áp dụng với hoạt động khuyến mại có một số điểm cần lưu ý là: giá tính thuế GTGT trường hợp có giảm giá … Continue reading Trường hợp phải đăng ký hoặc thông báo hoạt động khuyến mại