Lưu ý thời điểm lập hóa đơn khi xuất khẩu – Date of invoice for exports

Hóa đơn khi xuất khẩu được áp dụng như thế nào khi thông tư 78/2021/TT-BTC được áp dụng? Tại hội thảo, chúng tôi nhận được câu hỏi: “Khi nào xuất hoá đơn điện tử cho hàng xuất khẩu đi nước ngoài?. Ngày hoá đơn điện tử có bắt buộc phải giống ngày trên commercial invoice khi … Continue reading Lưu ý thời điểm lập hóa đơn khi xuất khẩu – Date of invoice for exports