Tài liệu thi CPA môn Tài chính

Tài liệu thi CPA môn Tài chính: Tập hợp tài liệu Tự ôn thi CPA môn Tài chính. Lưu ý, môn học này bắt buộc với cả thí sinh thi 04 môn Kế toán viên và 07 môn Kiểm toán viên. 1/ Tài liệu Sách gốc của Bộ Tài chính https://drive.google.com/drive/folders/1B1L2UF4eYmjeTNLI53LJYp02IHrP3_qZ?usp=sharing 2/ Slide của các thầy cô … Continue reading Tài liệu thi CPA môn Tài chính