Xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng hay theo quý (Có ví dụ minh họa cụ thể)

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/12/2020 đã thay đổi cách xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân so với luật cũ, chúng ta cần nắm được thay đổi này để xác định cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Thảo luận Topic này … Continue reading Xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng hay theo quý (Có ví dụ minh họa cụ thể)