Thay đổi tình trạng cư trú kê khai thế nào?

Thay đổi tình trạng cư trú thuế thu nhập có thể ảnh hưởng rất lớn tới nghĩa vụ thuế. Nhiều trường hợp cá nhân người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì trở về nước dẫn tới có thể trong năm dương lịch tiếp theo, cá nhân này không còn là cá nhân cư … Continue reading Thay đổi tình trạng cư trú kê khai thế nào?