Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất – Dormant business

Trong một số giai đoạn nhất định, khi chưa định hướng được kinh doanh trong tương lai gần, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt một số các thủ tục hành chính liên quan. Thực tế, luật Quản lý thuế và các … Continue reading Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất – Dormant business