Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

Theo quy định tại Điều 62 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, sau khi nhận được Quyết định kiểm tra, người nộp thuế vẫn có thể xin hoãn thời gian kiểm tra thuế. Thủ tục  – Soạn và gửi văn bản đề nghị hoãn thời gian thanh tra, kiểm tra (Ví dụ … Continue reading Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế